Vådområde Sallinge å

Hvordan startede det hele? Hvorfor fik vi køer? Vi træffer hele tiden valg. Nogle valg bliver mere betydningsfulde eller omfattende, end man kan forestille sig, når man træffer valget. Sådan gik det i hvert fald for vores vedkommende med vådområde Sallinge Å.

I slutningen af året 2013 traf vi beslutningen om at gå med i kommunens projekt om at genslynge Sallinge Å. Formålet med at genslynge åen er, at den går over sine bredder i vinterhalvåret. Når vandet står på marken, så omsættes kvælstoffet i vandet. Dermed spares Odense Fjord for en masse kvælstof.

Det var ingen let beslutning. Næsten 10 ha af vores 14 ha landbrugsjord skulle indgå i projektet. Og når man har sagt ja, så tinglyses der restriktioner på jorden. Så der blev tænkt længe over en løsning. Og der blev forhandlet længe med kommunen. Men vi landede en aftale.

I februar 2014 begyndte projektet med at etablere vådområde på vores arealer. Der trillede en stor gravemaskine ind på marken og en dumper. Og næste dag var vi i gang.

Det var virkelig spændende at følge et så stort anlægsprojekt på nært hold. Det er store mængder jord, der skal flyttes. På nogen tidspunkter ser det helt håbløst ud. Der er jordstakke over alt, der er kørespor og jeg tog mig selv i at tænke: bliver det her mon nogen sinde godt igen? Men det gjorde det.

Gravemaskine-grave-ny-å

Der var ret meget, der skulle omformes her hos os. Der skulle anlægges et dige indtil naboen, så han ikke blev berørt af vådområdet. Der skulle graves en ny afledningskanal til det vand, der kommer fra Skerninge-moserne. Og så skulle Sallinge Å selvfølgelig slynges.

Det gamle å-forløb var helt lige og meget dybt. Det nye å-forløb er bredt, slynget og ikke ret dybt. Så det endte med, at der ikke var jord nok til at fylde det gamle å-løb med. Det blev løst ved, at den ene af vores søer blev en halv gang større. Og vi fik sænket terrænet uden for (og lidt inde i) haven 1,5 m.

Sallinge Å før genslyngning
Den nye Sallinge Å skal krydse den gamle å

En af udfordringerne, der er, når man laver et vådområde eller genslynger en å, er at vandløbets bund hæves. Men det gør man jo ikke på hele strækningen. Så der er et indløb til den nye strækning, der skal tilpasses den gamle strækning. Og så er der udløb fra den nye strækning, hvor man er nødt til at sænke bunden for at komme ned i niveau med den gamle strækning.

Hos os blev det endnu mere kompliceret, for vi havde et område, hvor genslyngningen af Sallinge Å ophørte, Lammehavebækken løb til, det nye afløb fra Skerninge Moserne løb til og udløb fra en gammel afvandingskanal også skulle passes ind.

Det nye afløb fra Skerninge moserne er gravet færdigt

Der hvor vandløbets bund sænkes, for at mødes med den gamle strækning, der fores vandløbet med sten. Fordi vandløbets bund sænkes, kommer der noget mere fart i vandet. Stenene lægges for at undgå erosion i vandløbet.

Aflæsning af sten til opbygning af bund i Sallinge Å
Sten i bunke inden de jævnes ud i Sallinge Ås nye forløb
Vådområde hvor der ligger stakke af jord

På billedet oven over ses det nye å-forløb og alle jordstakkene, der ligger klar til at blive skubbet i det gamle å-forløb.

På billedet neden under ses det allerførste vand, der løb i det nye å-forløb.

Det første vand løber i det nye Sallinge å løb
Vådområdet er færdigt

Vådområde Sallinge Å blev gennemført som et kommunalt projekt, se mere på www.fmk.dk

I alt omfattede projektet 127 ha omkring Sallinge Å.