De økonomiske vismænd og CO2 afgift på oksekød

Hvis vi får CO2 afgift på oksekød, så ofrer vi dansk natur og FN’s verdensmål nr. 15, som handler om at standse tab af biodiversitet.

Jeg har i dag læst en artikel på dr.dk, hvor de økonomiske vismænd er kommet frem til, at den billigste måde vi kan nå vores klimamål på, er ved at indføre CO2 afgift. Den anden del af overskriften fortæller, at afgiften vil slagte dansk landbrug. Og det er rigtigt. Det kommer til at ske.

Men det vil også betyde en væsentlig nedgang i plejen af dansk natur samt nedgang og dermed tab af biodiversitet. Som er direkte i strid med FN’s verdensmål.

Rundt om i Danmark er der rigtig mange dyreholdere, der hver dag gør en kæmpe forskel for dansk natur, fordi de stiller deres dyr til rådighed for både private, staten og landets kommuner, og derved hjælper med den store opgave at holde dele af vores natur lysåben. Det er en opgave, der ikke kan varetages af maskiner. Det er for stejlt, for snævert, for vådt og i det hele taget for ufremkommeligt for maskiner.

Vi har brug for lysåben natur, for at give plads til at alle de vilde blomster. Deres nektar er fødegrundlag for blandt andet sommerfugle. Derudover hjælper dyrene med til at øge biodiversiteten, når de lægger gødningsklatter i naturen. Gødningen er levested for insekter, som er mad for fugle og fuglene er mad for rovdyr og så videre.

Selvom det er hyggeligt at holde dyr og pleje natur, så er det en væsentlig parameter at få dækket sine omkostninger ved naturplejen. Og en væsentlig indtægt ved naturpleje kommer fra salg af kød. Hvis kød fra får og kvæg får så høj en CO2-afgift, at det ikke længere kan sælges, så forsvinder naturplejerne og deres dyr.

Hvem bliver taberne, hvis der kommer CO2 afgift på oksekød? Det gør vi alle sammen. Det er en samfundsopgave at pleje og bevare dansk natur på lige fod med opgaven med at nå klimamålene. Ikke på bekostning af.

Du kan læse mere om naturpleje og biodiversitet her.

lilla-blomst
engbrandbæger
sommerfugl